Domů

 

Tvoršovice, Mlýny

 

 

voršovice spolu s Mlýny a obcí Tisem tvořily do roku 1839 jeden správní celek, jak uvádí v kronice obce Tisem Hynek Táborský: ... Nastoupil jsem [jako učitel] zde 1. září 1893. V té době byla Tisem částí politické obce Tvoršovické (Tvoršovice, Tisem, Mlýny) což trvalo až do roku 1893, kdy byla obec Tvoršovická rozdělena na dvě samostatné obce místní, totiž obec Tvoršovice a obec Tisem. Rozdělení obce uskutečněno ku žádosti osad Tvoršovice a Mlýnů, avšak nikoli ku prospěchu obou těchto nových obcí, neboť malé obce mající malou základnu daňovou, těžko pak konati mohou svoje kulturní, humanitní a sociální úkoly. Dále píše v souvislosti s výstavbou mové školy v Tismi: ...Se stavbou započato 4. března 1897. Výstavba dřevníku a úprava okolí školy pořízena nákladem 900 zl., takže úhrnný náklad činil 7066 zl.r.č., kterýž náklad hradila celá tehdejší obec Tvoršovická, což bylo také příčinou, pro které osady Tvoršovice-Mlýny žádaly o rozdělení obce Tvoršovické na dvě samostatné obce.To roku 1903 se také uskutečnilo. Dnes jsou Tvoršovice i Mlýny součástí městyse Bystřice u Benešova.

Z hlediska rodu Šerák jsou Tvoršovice a Mlýny zatím nejstarší stopou v existenci rodu.  

 

V Berní rule se jméno Šerák Tvoršovicích ani mlynech nevyskytuje ale lze je vystopovat v nedalekých obcích:

 

Šerák Jan, sedlák v obci Oříkov (kraj Vltavský I str 95)

 

Šerák Jiřík, sedlák v obci Chramosty (kraj Vltavský I str 61)

 
   

Protože vím, že se v Tvoršovicích narodil skvělý český herec, národní umělec Zdeněk Štěpánek, nedalo mi to, abych nevyhledal záznam o jeho narození v matrice Benešov 28:

 
 
 
   

Tvoršovice na obrázcích 

 
Některé fotky Pavel Macek, některé Michal Horn a něco já  
 
 
 
 
   

Mlýny na obrázcích

 
Fotky Michal Horn  
 
       
           

Z našich předků v obci žili:

 

 
   
 
Tvoršovice 1840 na mapě Josefského katastru. Bohužel se nedochovala skica, takže nelze zjistit, kde bývalo č.p.12    
 
Mlýny ležící  v katastru Tvoršovice na mapě Josefského katastru 1840  . Bohužel se nedochovala skica, takže nelze zjistit, kde bývalo č.p.2  
   
 
 
 

Šerákovi v Tvoršovicích a Mlýnech

 
   
Benešov 03  N: 1652 - 1669   O: 1652 - 1669  Z 1652 - 1669  
   
   
Bystřice 01  N:1688-1724  O:1691-1722   Z:1691-1722  
   
 
sn78 Tvoršovice; dne 25.10.1699 byl  pokřtěn Jan, bratr Tomáše; otec Jiřík Šerák, matka Kateřina Toto je zatím nejstarší záznam o rodu Šeráku v Tvoršovicích  
 
sn105 Tvoršovice; dne 8.4.1704 byl  pokřtěn Jakub, bratr Tomáše; otec Jiřík Šerák, matka Kateřina.  
 
sn116 Tvoršovice dne  17.7.1707 byl pokřtěn Pavel, bratr Tomáše; otec Jiřík Šerák, matka Kateřina.  
 
sn128 Tvoršovice; dne 26.1.1710 byla pokřtěn Matěj, bratr Tomáše; otec Jiřík Šerák, matka Kateřina.  
 
sn135 Tvoršovice; dne 11.12.1710 byla pokřtěna Barbora otec Matěj Šerák, matka Kateřina  
 
sn139Tvoršovice; dne ??. 7.1711 byla pokřtěna Alžběta, sestra Tomáše; otec Jiřík Šerák, matka Kateřina.  
 
sn147 Tvoršovice;  30.1.1713 bylo pokřtěno dítě Matěje Šeráka a Kateřiny. Jméno neuvedeno.  
 
sn180 Tvoršovice; dne 18.10.1717 byl pokřtěn Martin, bratr Tomáše; otec Jiřík Šerák, matka Kateřina.
 
sn233 Tvoršovice; dne 23.4.1722 byl pokřtěn Jiřík ( 4.9.1748), bratr Tomáše; otec Jiřík Šerák, matka Kateřina.  
   
Bystřice 02  O: 1725-1749     Z:1725-1749
   
 
sn480 Tvoršovice; 4.9.1746 sňatek Jiřík Šerák ( *23.4.1722), bratr Tomáše & Kateřina dcera Jana Petrky z Tvoršovic
 
sn618 Tvoršovice12.8.1742 zemřel Matěj, syn Jana Šeráka; stáří 5 let  
 
sn642 Tvoršovice22.2.1745 zemřela Alžběta, dcera Jana Šeráka; stáří 7 měsíců  
   

Bystřice 03 N: 1750 - 1764  O: 1750-1770  Z: 1750-1768

   
 
 
sn8 Tvoršovice; 23.2.1750 se narodila a 24.2. byla pokřtěna Anna, otec Tomáš Šerák, matka Kateřina - sn364 zemřela †13.2.1751  
 
sn15 Tvoršovice; 22.7.1750 se narodila  a byla pokřtěna Anna, otec Martin Šerák, matka Alžběta  
 
Z Mlýnů; 31.1.1751; Poctivý mládenec Václav, vlastní syn po nebožtíkovi Jiřím Šerákovi z Tvoršovic, s poctivou dcerou Dorotou po nebožtíkovi Václavu Chvalovi z Mlýnů. Václav je bratem Petra, který měl sňatek 26.8.1753 zatím nejstarší záznam Šerákovi v Mlýnech  
 
sn38 Tvoršovice 10.2.1752 se narodila a byla pokřtěna Kateřina, otec Tomáš Šerák, matka Kateřina  
 
sn261 z Mýnů; 26.8.1753; poctivý mládenec Petr, pozůstalý vlastní syn po nebožtíkovi Jiříkovi Šerákovi, s poctivou děvečkou Dorotou pozůstalou vlastní dcerou po nebožtíkovi Františkovi Podlahovi, též z Mlýnů oba. Petr je bratrem Václava, který měl sňatek 31.1.1751  
 
sn390 Tvoršovice; dne 26.8.1754 zemřela Kateřina Šeráková, 28 let, první manželka Jana Šeáka   
 
 
sn94 Mlýny dne 14. 5.1755. se narodil a byl pokřtěn Jan, otec Petr Šerák, matka Dorota---† sn225 Mlýny 3; dne 29.3.1772 zemřel ve věku 8 let  Jan, syn Petra Šeráka sedláka zápis z matriky Bystřice 04, ale nesouhlasí věk zesnulého  
 
sn99 Mlýny dne 18.9.1755 se narodil a byl pokřtěn Václav; otec Václav Šerák, matka Dorota  
 
sn104 Tvoršovice; dne 18.1.1756 se narodila a byla pokřtěna Anna, otec Tomáš Šerák, matka Anna  
 
 
sn133 dne 24. 12.1757 byl pokřtěn Štěpán, otec Tomáš Šerák, matka Anna -- †sn235 matrika Bystřice 04: Tvoršovice 12; dne 29.1.1775 zemřel Štěpán ve věku 17 let syn po zesnulém †Tomáši Šerákovi, sedlákovi  
 
sn143 Tvoršovice dne 6.8.1758 byla pokřtěna Alžběta, otec Václav Šerák, matka Dorota  
 
sn163 Tvoršovice dne 8.3.1760 byla pokřtěna Alžběta, otec Tomáš Šerák, matka Anna  
 
sn165 Mlýny dne 29.6.1760 byla pokřtěna Alžběta, otec Petr Šerák, matka Dorota  
 
sn175 Tvoršovice dne 15.2.1761 byl pokřtěn Matěj; otec  Tomáš Šerák, matka Anna  
 
sn200 Tvoršovice dne 10.7.1763 byl pokřtěn Jakub; otec  Tomáš Šerák, matka Anna  
 
sn208 Mlýny dne 24.3.1764 byla pokřtěna Anna otec Petr Šerák, matka Dorota  
   
Bystřice 04 N: 1764 - 1800  O: 1771-1797  Z: 1769-1800

 
Mlýny;  dne 24.8.1765 se narodila a 25.8. byla pokřtěna Kateřina, otec Vojtěch Šerák, matka Dorota  
 
Tvoršovice; dne 15.12.1765 byla pokřtěna Eva, narodila se 13.12. otec  Tomáš Šerák, matka Anna  
 
Tvoršovice; dne 27.3. 1768 byl pokřtěn Vojtěch, otec  Tomáš Šerák, matka Anna  
 
sn212 Tvoršovice; dne 8.5.1770 zemřela ve věku 3 let Dorota, dcera Tomáše Šeráka  
 
Tvoršovice; dne 6.9.1770 byl pokřtěn František, otec  Tomáš Šerák, matka Anna  
 
 
Mlýny; dne 19.11. 1770 byla pokřtěna Kateřina; otec Petr Šerák; matka Dorota; sn226 zemřela †7.4.1772  
 
sn215 Tvoršovice 12; dne 19.5.1771 zemřel ve věku 9 měsíců  Václav, syn po zesnulém  †Tomáši Šerákovi, sedláka   
 
Tvoršovice 14; dne 18.6.1774 se narodila a 19.6. byla pokřtěna  Magdalena, otec Vojtěch Šerák, sedlák, matka Dorota  
 
Mlýny 2; dne 23.7.1777 zemřel ve věku 53 let Petr Šerák, podruh   
 
sn 243 Tvoršovice 1; dne 5.9.1778 zemřela ve věku 60 let Ludmila, vdova po †Janu Šerákovi  
 
 
Tvoršovice 12; dne 8.11.1779 se narodil a byl pokřtěn Martin; bratr Františka; otec Jan Šerák sedlák; matka Anna; zemřel téhož dne, pochován 10.11. v Nesvačilech  
 
Tvoršovice 12; dne 19.11.1780 se narodila a 20.11. byla pokřtěna Kateřina ; sestra Františka;otec Jan Šerák sedlák; matka Anna  
 
sn190 Tvoršovice 1; 14.10.1781 Martin Šerák & Alžběta dcera Václava Kunsta  
 
sn 249 Tvoršovice 15; dne 15.1.1782 zemřela ve věku 9 let a 16.1. byla pochována Dorota dcera Vojtěcha Šeráka sedláka  
 
Tvoršovice 1 , dne 12.6.1782  se narodil a 13. 6. byl pokřtěn  Antonín; otec Martin Šerák ??; matka Alžběta Kumštová  
 
sn252 Tvoršovice 18; dne 10?.3.1784 zemřeli Jan ve věku 7 let a Martin ve věku 14 let, synové zesnulého Petra Šeráka, oba byli pochováni dne 13.3.1784  
 
 
sn 116 Tvoršovice 12; dne  29.10. 1784 se narodila Barbora, sestra Františka; otec Jan Šerák sedlák; matka Anna Zazimová  zemřela 10.11.1784  
 
sn257 Tvoršovice 12; dne 24.6.1788 zemřel ve věku 2 let a 26.6. byl pochován v Nesvačilech  Martin, bratr Františka, syn Jana Šeráka, sedláka  
 
sn198 Tvoršovice 14; 14.3.1789 Matěj  Šerák & Kateřina dcera Jana Macury  
 
sn261 Mlejny 2; dne 10.6.1791 zemřela ve věku 58 let a 12. byla pochována Dorota Šeráková, podruhyně  
 
sn263 Tvoršovice 12; dne  24.12.1792 zemřela ve věku 3 let a 26.12. byla pochována v Nesvačilech Barbora, sestra Františka, dcera Jana Šeráka rychtáře.   
 
sn266 Tvoršovice 12; dne 4.7.1794 zemřela ve věku 6 dní a 6.7. byla v Nesvačilech pochována Anna, sestra Františka, dcera Jana Šeráka rychtáře.   
 
sn266 Tvoršovice 19; dne 4.7.1794 zemřel ve věku 6 let  a 6.7. byl pochován v Nesvačilech Josef syn Martina Šeráka  
 
sn153 Tvoršovice 14; dne 25.1.1797 se narodil František, otec  Matěj Šerák krejčí , matka Kateřina Macurová  
 
Tvoršovice 14; dne 1.11.1799 se narodil Jan, otec Matěj Šerák chalupník, matka Kateřina Macurová  
 

Bystřice 05 N:1784-1804

 
Tvoršovice, Mlýny  
   
 
 
Tvoršovice 1; 4.5. 1788 se narodila Anna; otec Martin Šerák, vigil = hlidač, ponocný; matka Elisabet Kumštová  
 
Tvoršovice 12; 23.10.1785 se narodil Martin, bratr Františka; otec Jan Šerák sedlák; matka Anna Sazimová   
 
Tvoršovice 12; 5.11.1787 se narodil Jan, bratr Františka; otec Jan Šerák sedlák; matka Anna Sazimová   
 
 
Tvoršovice 1; 14.3. 1788 se narodil Josef; otec Martin Šerák, vigil = hlidač, ponocný; matka Elisabet Kumštová a duplicitné záznam v matrice Bystřice 04  
 
 
Tvoršovice 12; 2.12.1789 se narodila Barbora, sestra Františka; otec Jan Šerák sedlák; matka Anna Sazimová  a duplicitní záznam v matrice Bystřice 04  
 
 
Tvoršovice 9; 13.2.1790 se narodil František Serafín; otec Šerák Václav sedlák; matka Kateřina Chvalová a duplicitní záznam v matrice Bystřice 04  
 
Mlýny 2; 10.7.1791 zemřela Dorota Šeráková, podruhyně ve věku 58 let a 12.7.byla pochována  
 
 
Tvoršovice 12; 9.3.1792 se narodil Josef, bratr Františka; otec  Jan Šerák sedlák; matka Anna Sazimová  a duplicitní záznam v matrice Bystřice 04  
 
 
Tvoršovice 5; 21.8.1792 se narodila Anna; otec Matěj Šerák sartor = krejčí; matka Kateřina Macurová a duplicitní záznam v matrice Bystřice 04  
 
 
Tvoršovice 12; 17.2.1794 se narodila Anna, sestra Františka; otec Jan Šerák sedlák; matka Anna Sazimová  a duplicitní záznam v matrice Bystřice 04  
 
 
Tvoršovice 12; 31.8.1795 se narodil  a 1. 9. byl pokřtěn Václav, bratr Františka; otec Jan Šerák rychtář; matka Anna Sazimová  a duplicitní záznam v matrice Bystřice 04  
 
 
 
Tvoršovice 12; 9.1.1800 se narodil  a 12. 1. byl pokřtěn Matěj, bratr Františka; otec Jan Šerák sedlák; matka Anna dcera Pavla a Anny Sazimi K. svobodníka z Malýho Chvojína N15 [Klein Chvojen, dnes Chvojínek, část města Neveklov, leží v k.ů Neštětice, farnost Neveklov] a duplicitní záznam v matrice Bystřice 04 --- †27.5.1800, pochován v Nesvačilech 29.5.1800   
 
Tvoršovice 12;24.6.1801 se narodil  a 25.6. byl pokřtěn Pavel, bratr Františka; otec Jan Šerák sedlák; matka Anna dcera Pavla a Anny Sazimi K. svobodníka z Malýho Chvojína N15 [Klein Chvojen, dnes Chvojínek, část města Neveklov, leží v k.ů Neštětice, farnost Neveklov]  
 
Tvoršovice 12;27.5.1804 se narodila   a 28.6. byla pokřtěna Magdalena, sestra Františka; otec Jan Šerák sedlák; matka Anna  dcera Pavla a Anny Sazimi K. svobodníka z Malýho Chvojína N15 [Klein Chvojen, dnes Chvojínek, část města Neveklov, leží v k.ů Neštětice, farnost Neveklov]  
 

Bystřice 06 N: 1805 - 1827  
Bystřice 16 Z:  1784 - 1812  

Mlýny

 
   
 
 
Mlýny 2 23.9.1805 se narodila a téhož byla pokřtěna Kateřina, sestra Františka; otec Šerák František sedlák; matka Lidmilla dcera Josefa a Doroty Haška chalupníka za Semovic N.1 †28.3.1806 Toto bylo poslední dítko nebohé Lidmilly, zemřela krátce předtím dne  11.4.1806  
 
 
Mlýny 2; 1.1.1808. se narodila a téhož byla pokřtěna Mariana, sestra Františka; otec Šerák František sedlák; matka Anna dcera Matěje a Kateřiny Voříška; Anna byla druhou ženou Františka Šeráka; † 29.4.1808 , pochována byla 1.5.1808  
 
 
Mlýny 2; 15.4.1809. se narodila a téhož byla pokřtěna Mariana, sestra Františka; otec Šerák František sedlák; matka Anna dcera Matěje a Kateřiny Voříška; Anna byla druhou ženo Františka Šeráka; zesnula téhož dne za jednu hodinu po porodu a téhož dne byla pochována.  
 
 
Mlýny 2; 3.4.1810 se narodil a téhož byl pokřtěn Jan, bratr Františka; otec Šerák František sedlák; matka Anna dcera Matěje a Kateřiny Voříška; † 3.4. 1810 jako "nedošlý"  a páteho byl pochován  
 
 
Mlýny 2; 19.3.1811 se narodil a téhož byl pokřtěn Josef, bratr Františka; otec Šerák František  sedlák; matka Anna dcera Matěje a Kateřiny Voříška podruha z Mlýnů N2; † téhož dne jako "nedošlý" a 21.3. byl pochován  
 
Mlýny 2; 10.2.1812 se narodil a téhož byl pokřtěn Matěj, bratr Františka; otec Šerák František sedlák; matka Anna dcera Matěje a Kateřiny Voříška podruha z Mlýnů N2  
 
Mlýny 2; 8.1.1814 se narodila a 9.4. byla pokřtěna Mariana, sestra Františka; otec Šerák František sedlák; matka Anna dcera Matěje a Kateřiny Voříška podruha z Mlýnů N2  
 
Mlýny 2; 5.7.1815 se narodil a 6.7. byl pokřtěn Václav, bratr Františka; otec Šerák František  sedlák; matka Anna dcera Matěje a Kateřiny Voříška podruha z Mlýnů N2  
 
Mlýny 2;11.1.1817 se narodila a 12.1. byla pokřtěna Kateřina, sestra Františka; otec Šerák František sedlák; matka Anna dcera Matěje a Kateřiny Voříška podruha z Mlýnů N2  
 
Mlýny 2;28.6.1818 se narodila a téhož dne  byla pokřtěna Anna, sestra Františka; otec Šerák František sedlák; matka Anna dcera Matěje a Kateřiny Voříška podruha z Mlýnů N2  
 
Mlýny 2;28.10.1820 se narodila a téhož dne  byla pokřtěna Alžběta, sestra Františka; otec Šerák František sedlák; matka Anna dcera Matěje a Kateřiny Voříška podruha z Mlýnů N2  
 
Mlýny 2;20.2.1823 se narodila a 21.2.  byla pokřtěna Veruna, sestra Františka; otec Šerák František sedlák; matka Anna dcera Matěje a Kateřiny Voříška podruha z Mlýnů N2  
   

Tvoršovice

 
sn61 Tvoršovice 7 dne 27 2. 1813 zemřela  ve věku 61 let Alžběta vdova po Martinovi Šerákovi domkáři. Matrika Bystřice 17: Z1813 - 1837  
 
Tvoršovice 19; 26.12.1814 se narodil  a téhož dne pokřtěn Jan; otec Antonín Šerák domkář; matka Mařena dcera Václava a Kateřiny Chvátala chalupníka z Bystřice N49  
 
Tvoršovice 19; 7.4.1817 se narodila  a téhož dne pokřtěna Barbora; otec Antonín Šerák domkář; matka Kateřina dcera Matěje a Mařeny Hovorky svobodníka z Kobylího  
 
Tvoršovice 12; 18.11.1818 se narodil a 19.11. byl pokřtěn František; otec Josef Šerák sedlák; matka Barbora dcera Jakuba a Anny Ševčíka sedláka z Rudoltic  
 
sn62 Tvoršovice 12; dne 3.12.1818 zemřela na vnitřní Brandt [spála, horečka] ve věku 21 let a 5.12. byla pochována  Barbora manželka Josefa Šeráka sedláka. Matrika Bystřice 17: Z1813 - 1837  
 
Tvoršovice 14; 30.12.1818 se narodila a 31.12. byla pokřtěna Marie; otec Matěj Šerák chalupník; matka Kateřina dcera    Štěpána a Marie dolení Hedvika domkáře z Dubovky? N21  
 
Tvoršovice 19; 19.12.1820 se narodila a téhož dne byla pokřtěna Veruna; otec Šerák Antonín domkář; matka Veruna dcera Pavla a Kateřiny Randy chalupníka z Rudoltic N3  
 
Tvoršovice 14; 14.1.1820 se narodila a téhož dne byla pokřtěna Marie; otec Matěj Šerák chalupník; matka Kateřina dcera    Štěpána a Marie dolení Hedvika domkáře z Dubovky? N21   
 
Tvoršovice 14; 23.12.1822 se narodil a téhož dne byl pokřtěn Matěj; otec Matěj Šerák chalupník; matka Magdalena dcera Václava a Kateřiny Tomka chalupníka z Radošovic N 16  
 
sn62 Tvoršovice 14; dne 24. 9.1821 zemřela na vnitřní horkost ve věku 34 let a 26.9. byla pochována Kateřina manželka Matěje Šeráka, chalupníka   
 
Tvoršovice 1;  2.1.1823 se narodil a 3.1. pokřtěn František; otec Josef Šerák Wolak? matka Magdalena dcera Martina a Kateřiny Tůmy chalupníka z Rudoltic   
 
Tvoršovice 19; 7.1.1823  se narodil a téhož dne byl pokřtěn Václav; otec Šerák Antonín domkář; matka Veruna dcera Pavla a Kateřiny Randy chalupníka z Rudoltic N3  
 
Tvoršovice 21;  12.4.1824  se narodil a téhož dne byl pokřtěn František; otec Šerák Jan domkář; matka Anna dcera Václava a Ludmily Sazimy domkáře z Tvoršovic N21; Zde je zajímavé, že se zde opět vyskytuje Anna rodem Sazimová. Stejně se jmenovala i manželka Jana Šeráka, našeho předka. Ale je to jen shoda jmen.   
 
Tvoršovice 19; 8.6.1824  se narodil a 9.6. byl pokřtěn  Antonín; otec Šerák Antonín domkář; matka Veruna dcera Pavla a Kateřiny Randy chalupníka z Rudoltic N3  
 
Tvoršovice 14; 16.4.1825 se narodil a 17.4. byl pokřtěn František; otec Matěj Šerák chalupník; matka Magdalena dcera Václava a Kateřiny Tomka chalupníka z Radošovic N 16  
 
Tvoršovice 21;  5.5.1826  se narodil a téhož dne byl pokřtěn Jan; otec Šerák Jan domkář; matka Anna dcera Václava a Ludmily Sazimy domkáře z Tvoršovic N21; Zde je zajímavé, že se zde opět vyskytuje Anna rodem Sazimová. Stejně se jmenovala i manželka Jana Šeráka, našeho předka. Ale je to jen shoda jmen.   
 
Tvoršovice 19; 26.11.1826  se narodila a 27.11. byla pokřtěna  Alžběta; otec Šerák Antonín domkář, syn Martina Šeráka domkáře z Tvoršovic, matky Anny rozené Kumšta z Tvoršovic N1 ; matka Veruna dcera Pavla a Kateřiny Randy chalupníka z Rudoltic N3  
   

Bystřice 18 Z: 1838 - 1848

 
 

 
Tvoršovice 12 dne 18.10.1846 zemřel ve věku 54 let a 20.10. byl pochován Šerák Josef sedlák