†Ludmila Šeráková rozená Hašková

 

Rodiště     Bydliště

ID

32

 
   

Ludmila (Lidmila) se narodila v Semovicích, kde asi žila až do sňatku s Františkem. Zde prožila svou větší část svého krátkého života. Zemřela velmi mladá ve věku 25 let, to byl její syn František stár pouhé tři roky. Mimo syna Františka porodila ještě dceru Kateřinu * 23.9.1805. Ta však zemřela na spálu 28.3.1806. Nebohá Ludmila, zemřela krátce předtím.