Domů

      Semovice

 

 

 

runt číslo popisné 1 původně Bejčkovský. Kolem roku 1750 měl grunt povinnost 2 dny roboty týdně a po celý rok pěší roboty na konopišťském panství . Později zde žila rodina Haškova a Josefu Haškovi chvojenský rychtář a konšel jarkovický mu odhadl majetek na 10 strychů osetých a 1 strych neosetý, 5 strychů zahrady, louka byla odhadnuta na jeden a čtvrt vozu sena. Usedlosti dědil rod Hašků až do smrti Jana Haška, který zemřel 1842 a v roce 1875 byl odevzdán Václavu a Kateřině Marušákových.

Převzato a částečně upraveno z webu http://www.jirovice.cz/p/historie/52 autor Mlada Filípková

 
   
Podle záznamu o sňatku Jana Haška, kde je uvedeno ...syn Jana Hašky z Lipek je zřejmé, že se Jan přiženil do Semovic 31.10.1745 a že Haškův rod pochází z Lipek, které jsou dnes součástí Neveklova.  
   
V Berní rule z roku 1654 se jména Hašek a Weinfurth nevyskytují. Jméno Weinfurth se v okolních obcích nevyskytuje, ale jméno Hašek lze nalézt těchto nedalekých obcích:   
Hašek Jan, sedlák obec Pořešice (Vltavský kraj I str. 43)  
Hašek Jan, sedlák obec Přibišice (Vltavský kraj I str. 144)  
Hašek Prokop, sedlák obec Třebnice (Vltavský kraj I str. 94)   
   

Z našich předků v obci žili:

 

 
   
 

Josefský katastr, mapováno 1840. Č.p.1 je vyznačeno žlutou kružnicí

 
 
Z detailu je vidět červeně psané č.p.1 a černě je napsáno číslo parcely 55 Takto vypadá č.p.1 v Semovicích dnes. Zůstalo i číslo parcely 55.  
 
V pohled na č.p.1 na parcele 55. Obytná budova v pozadí je zřejmě přestavěná původní budova z kamenného zdiva, v popředí byly původně dřevěné, hospodářské objekty.  
   
 
 
Ze seznamu míst v Království českém 1913  
   

Co bylo ještě v matrikách nalezeno:

 
   

Bystřice 01    N 1688 - 1724   O 1691 - 1722   Z 1691 - 1722

 
 
sn77 Semovice 7?.8. 1699 byla pokřtěna  Lidmilla, sestra Václava otec Kryštof Weinfurt; matka Dorota  
 
sn77 Semovice 13.3. 1701  byl pokřtěn Kryštof bratr Václava otec Kryštof Weinfurt; matka Dorota  
 

sn120 Semovice 17.5. 1708  byla pokřtěna Alžběta, sestra Václava otec Kryštof Weinfurt; matka Dorota

 
   

Bystřice 02    N: 1725 - 1749   O: 1725 - 1749   Z: 1725 - 1749

 
   
 
sn99 Semovice; 14.1.1731 byl pokřtěn Pavel, bratr Kateřiny, otec Václav Weinfurth, matka Eva  
 
sn114 Semovice; 21.8.1732 byla pokřtěna Ludmila, setra Kateřiny, otec Václav Weinfurth, matka Eva  
 
 
sn146 Semovice; 17.3. 1735 byl pokřtěn Josef, bratr Kateřiny, otec Václav Weinfurth, matka Eva.    
sn607 Semovice 8.2 1742 zesnul Josef, bratr Kateřiny otce Václava Weinfurta stáři 5 let. Pochován v Nesvačilech   
   
 
 
sn176 Semovice; 6.7.1737  byla pokřtěna Magdalena, sestra Kateřiny, otec Václav Weinfurth, matka Eva  
sn603 Semovice; 19.7 1741 zesnula Mařena, sestra Kateřiny otce Václava Weinfurta stáři 2 léta . Pochován v Nesvačilech  
 
 
sn219 Semovice; dne 2.7. 1740 se narodil a byl pokřtěn Jakub, bratr Kateřiny, otec Václav Weinfurth, matka Eva.    
sn607 Semovice 14.2 1742 zesnul Jakub, bratr Kateřiny otce Václava Weinfurta stáři 1rok a 6 měsíců. Pochován v Nesvačilech  
 
sn598 Semovice; 12.10. 1740  zesnula Barbora Weinfurthová, stáří 70 let. Pochována v Nesvačilech.  
 
 
sn277 Semovice; 15.4.1744  se narodil a byl pokřtěn 16.4. Vojtěch, bratr Kateřiny, otec Václav Weinfurth, matka Eva.  
sn651 Semovice  16.5.1746 zesnul Vojtěch, bratr Kateřiny otce Václava Weinfurta stáři 2 léta. Pochován v Nesvačilech. Zemřel jako pohrobek.  
   

Bystřice 03    N: 1750 - 1764  O: 1750 - 1770   Z: 1750 - 1768

 
   
 
sn25 Semovice; dne 20.3.1751 byla pokřtěna Mariana (sestra Josefa), otec Jan Hašek  matka Kateřina  
 
sn60 Semovice; dne 18.3.1753 byl pokřtěn Jan (bratr Josefa), otec Jan Hašek  matka Kateřina  
 
sn122  Semovice dne 15.4.1757 byla pokřtěna Kateřina (sestra Josefa), otec Jan Hašek  matka Kateřina  
 
sn157 Semovice; dne  13.7.1759 byla pokřtěna Ludmila  (sestra Josefa), otec Jan Hašek  matka Kateřina  
 
sn179 Semovice; dne 18.7.1761 byl pokřtěn Jakub (bratr Josefa), otec Jan Hašek  matka Kateřina  
 
sn196 Semovice; dne  20.3.1763 byla pokřtěna Alžběta  (sestra Josefa), otec Jan Hašek  matka Kateřina  
   

Bystřice 04    N: 1764 - 1800   O: 1771 - 1797   Z: 1769 - 1800

 
   
 
sn5 Semovice;  dne  29.12.1764 byla pokřtěna  Barbora (sestra Josefa), otec Jan Hašek  matka Kateřina  
 
 
sn48 Semovice; dne  18.6.1769 byla pokřtěna Dorota (sestra Josefa), otec Jan Hašek  matka Kateřina  . -  sn226 zemřela  †3.4.1772, Narodila se jako pohrobek, protože otec zemřel   5.2. 1769  
 
sn240 Semovice 1 dne 27.3.1777 zesnula ve věku 23 let  Anna dcera po zesnulém †Janu Haškovi, sedlákovi (sestra Josefa). Narodila se v roce 1777-23=1754  
 
sn112 Semovice 1 dne  23.1.1783 byla pokřtěna Marie ( sestra Ludmily), otec Josef Hašek sedlák, matka Ludmila  
 
 
sn118 Semovice 1 dne  25.6.1785 byla pokřtěna Anna ( sestra Ludmily), otec Josef Hašek sedlák, matka LudmilaKautská  -  sn256 Anna zesnula  †11.8.1787  
 
sn124 Semovice 1 dne 14.5.1787 byl pokřtěn Jan  ( bratr Ludmily), otec Josef Hašek sedlák, matka LudmilaKautská  
 
sn138 Semovice 1 dne 25.6.1792 byla pokřtěna Anna ( sestra Ludmily), otec Josef Hašek sedlák, matka LudmilaKautská  
 
sn 145 Semovice 1 dne 23.10. 1794 se narodil Martin  ( bratr Ludmily), otec Josef Hašek sedlák, matka LudmilaKautská