Anna Šeráková rozená Sazimová

 

 

Rodiště     Bydliště

ID

64

 

Jan a Anna Šerákovi měli  spolu tyto potomky:

Martin *8.11.1779, zemřel téhož dne
Kateřina *19.11.1780
František, náš předek *5.8. 1782, zemřel †12.12.1842
Barbora *29.10. 1784, zemřela †10.11.1784 
Martin *23.10.1785, zemřel  †24.6.1788
Jan * 5.11.1787
Barbora *2.12.1789, zemřela † 24.12.1792
Josef * 9.3.1792
Anna *29.7.1794, zemřela †4.7.1794
Václav *31.8.1795
Matěj *9.1.1800, zemřel † 27.5.1800
Pavel * 24.6.1801
Magdalena * 27.5.1804

Všechny záznamy  sourozenců Františka jsou na stránce Tvoršovice

 

 

   
 

 

 
 

 

 
   
 

625