† Jiří Šerák

 

Rodiště     Bydliště

 

 

 
   

Protože neexistuje matrika pro období 1670 - 1688, nelze záznam o narození Jiřího zřejmě vyhledat, takže bude velmi těžké zjistit jeho rodiče.
Rok narození je odvozen od data úmrtí a věku zesnulého 1741-70=1671
S Kateřinou měl Jiří tyto potomky:

     ●Jana *25.10.1699
     ●Jakuba *8.4.1704
     ●Pavla *17.7.1707
     ●Matěje *26.1.1710
     ●Alžbětu *??. 7.1711
     ●Tomáše, našeho předka *23.12.1714
     ●Martina *18.10.1717
     ●Jiřího * 23.4.1722
Jiří měl ještě syny Václava a Petra, dochovaly se záznamy o jejich sňatcích, ale nelze jednoznačně říci, že matkou byla Kateřina, ale je to velmi pravděpodobné.

 
Všechny záznamy  jsou na stránce Tvoršovic  
   
 
   
   
   
 

1210