†Antonie Šeráková rozená Zimová

 

Rodiště     Bydliště

ID

8

 
   

Rod Zimů sahá až do obce Chleby, kde již v roce 1654 hospodařil sedlák Matěj Zima. Později se naši předci z tohoto rodu objevují v Krňanech a nakonec ve Skalsku a Teletíně. Datum narození jsem zjistil ze zápisu o sňatku. Zbývá ověřit v matrice Netvořice 36, která ještě není digitalizována.

Antonie přichází do Prahy z Teletína před rokem 1887 - to se narodila nemanželská dcera Anička, o které se mi nepodařilo pranic zjistit. Antonie, podle záznamu o sňatku žila v Karlíně č.p. 92/74 ( Čeněk v č.p. 100/94, oba domy jsou v Sokolovské ulici). V roce 1890 žili v dnešní Křižíkově ulici č.p. 196/18 kde se narodil syn Alois. V letech 1895 -1899 žila rodina na Královských Vinohradech. Předpokládám, že na přelomu 19. a 20. století již žili v domě v Bořkově ulici č.p. 93/2. , který zakoupili. Nejspíše pracovala jako služebná, možná v obchodě s potravinami Kazimíra Hoffmanna, který ji byl za svědka a jeho krám byl v domě, kde Antonie žila.
Umírá kolem roku 1942 v Praze, pochována v rodinném hrobě Na Zelené Lišce.

 

 

Jediná fotka, kde je zachycena Antonie. Je z pohřbu jejího manžela Čeňka Šeráka v roce 1939. Antonie je uprostřed mezi jejím synem Aloisem a snachou Marií. Ta dívka za nimi je Jiřina,dcera Marie a Aloise. Ten vyšší chklapec za Jiřinou je její bratr Rudolf.

 

   

 
 
 
   

Šerákovi v Karlíně

 
Někdy před rokem 1887 - to se narodila prvorozená, nemanželská dcera Anička, se v Praze - Karlíně poprvé objevuje Čeněk Šerák a Antonie Zimová. Zakladatelé rodu Šeráků v Praze.  

 

Policejní přihláška - Šerák Vinzenz - Tramway Kutscher - kočí Antonie geborene Zimová gattin. Je záhadou, proč se na karlínské policejní přihlášce neobjevuje Anička *1887

 
 

V době svatby žila Antonie v č.p.92, kde měl i obchod s potravinami její svědek na svatbě Kazimír Hoffman. Lze předpokládat, že Antonie byla v tomto obchodě zaměstnána, pravděpodobně jako pomocná síla. Čeněk žil v té době v č.p. 100 a pracoval jako kočí při tramvaji. Oba domy byly na Královské, dnešní Sokolovské třídě nedaleko Jungmannova, dnešního Karlínského náměstí.

 

 

Po svatbě se stěhují dne 7.3.1890 do č.p. 196, kde se narodil 14. června 1890 syn Alois. Dům je nedaleko bývalých Karlínských - Ferdinandových kasáren v dnešní Křižíkově ulic

 
 

Karlín č.p.196, rodný dům Aloise Šeráka

 
 

Poslední pobyt v Karlíně je zapsán v policejní přihlášce na č.p. 54 od 10.6.1892. Dům stával na rohu dnešní Sokolovské a Šaldovy. Naproti byla remíza - vozovna, a tady mohl Čeněk pracovat.

 
   

Šerákovi na Královských Vinohradech

 
 

Policejní přihláška Šerák Vizenz Kutscher (kočí) výhybkář elektr. podniků ; Antonie geb. Zima; Gattin; Anna, Alois; Kinder

 

 

Na Vinohradech žila rodina Čeňka Šeráka nejprve na Tylově náměstí v č.p. 479 od 6.6.1895

 

 

V roce 1897 bydlí v Šafaříkově ulici č.p. 453 a v roce 1899 v ulici Jana Masaryka, tehdy Čelakovského, nedaleko Nuselských schodů a velkouzenářství Zvonařka. Toto je poslední pobyt zaznamenaný na policejních přihláškách. Někdy na přelomu 19. a 20. století, kupují Čeněk a Antonie Šerákovi na rozhraní Dolní a Horní Krče malý rodinný domek.

 

 

Nejstarší dochovaná fotka domu Šerákových, pořízená kolem roku 1930. Pohled směrem na sever.

 

 

Na rohu dnešních ulic Pujmanové a Milevská, v modře vyznačeném místě, stával domek rodiny Čeňka a Antonie a kde žili i jejich potomci až do roku 1962, kdy musel ustoupit nové výstavbě.