†Alois Šerák

 

Rodiště     Bydliště

ID

3

 
   
Můj nepoznaný dědeček Alois pracoval nejprve jako montér elektrických podniků viz oddací list. Z něho je také patrno, že Šerákovi již žili v Nuslích č.p. 93. Asi záhy po svatbě nastupuje k vězeňské službě pankrácké věznice. Stěhují se do služebního bytu v Táborské ulici v Nuslích č.p.614/12, kde vychovali své tři děti. Umírá na druhé interně v pouhých jednapadesáti letech. Dne 2.4.1941 je pochován na hřbitově Na Zelené Lišce do rodinného hrobu jen za osm měsíců po pohřbu jeho otce Čeňka. Matka Antonie jej přežila asi o rok.  
   

 

V uniformě c. a k. infanteristy

V uniformě vězeňské stráže

 
   

 

Svatební 22. 2. 1919

Na Pankráci s manželkou Marií a dětmi (zleva Vlastimil, Jiřina, Rudolf) 

 
   
   

 

Hřbitov v Praze na Zelené Lišce. Za rakví otce Čeňka Šeráka (dospělí zleva Marie rozená Kešnerová, Antonie rozená Zimová, Alois Šerák za nimi dcera Jiřina a za ní syn Rudolf)

 
   

 

Zleva syn Rudolf, manželka Marie, syn Vlastimil na pohřbu Aloise Šeráka

 

 
 
   
 
 
 
   

 

Potomci a další příbuzní

 

 

Zleva †Ruda, †Jiřina, †Vlastimil

 
   
Ruda, můj otec, byl nejmladším dítětem Aloise a Marie.  
   
†Vlastimil byl prostřední.    
 

Vlastimil s otcem Aloisem

Marie Šeráková se svými syny Rudolfem a Vlastimilem (vpravo)  
Oženil se s †Hertou Procházkovou  

    

 

Na společné svatební fotografii poznávám vlevo †Karla Procházku (bratr nevěsty) a ta malá holčička je †Jiřka Mašíčková

 
Vlastimil a Herta měli spolu dceru †Hanu a syna Pavla  
      
   
†Jiřina byla nejstarší ze sourozenců.  

 

Tady je se svými braty a matkou

   

 

Provdala se za †Josefa Mašíčka,.....

....se kterým měla dceru †Jiřku...

 

 

...později měla za manžela Emila Boreckého....

...se kterým měla syna Luboše.

 

Na Petříně asi 1955. Zleva †Jiřina Borecká, †Emil Borecký, †Jiřka Mašíčková, moje matka †Emílie Šeráková , †Rudolf Turyna (to byl manžel †Emilie roz. Vítkové, sestřenice mé matky ). Kluci zleva Jaroslav Šerák, Jiří Šerák a Luboš Borecký.

Svatební fotka Luboše Boreckého. Vedle ženicha je jeho matka †Jiřina se svým třetím manželem  †?? Štorkánem. Nad nimi je Pavel Šerák se svou manželkou.

 
 

Svatba †Jiřky Mašíčkové a †Antonína Hodrmenta. Zleva †Rudolf Šerák, †Marie Šeráková, †Hana Šeráková, †Emilie Šeráková. Kluci zprava Jiří Šerák, Pavel Šerák, Luboš Borecký vedle své matky †Jiřiny.

 
 

A ještě †Jiřka Hodrmentová s manželem †Antonínem a dcerou Luckou