Anna Vítková rozená Koberová

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

12

 
   

 

Anna a Josef Vítkovi s vnučkami zleva Vlastimilou, Jaroslavou a Emílií  v Hošťalovicích na zahradě u Minaříků č.p.38. Zřejmě byli na návštěvě u své dcery Františky provdané za Josefa Minaříka.

 

 
Podpisy z vlastnického práva k domu č.p.26 v Hošťalovicích z 28. července 1884: Jan Vítek, jeho syn Josef Vítek a jeho manželka Vítková Anna.  

 
   

 

   
Záznam o sňatku bude v matrice Farní úřad Turkovice územní rozsah: Hošťalovice, Březinka, Bílý Kámen, Licomělice, Holotín původní signatura: X. A 1875-1949, která je uložena na matričním úřadu městyse Choltice Pardubická 78 533 61 Choltice  

 

 
Děti:  
Více o potomcích Josefa a Anny naleznete na stránce mého dědy Jaroslava Vítka