Jaroslav Vítek

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

5

 
   
Děda bojoval v první světové válce kdesi na italské frontě, kde byl raněn do nohy. Celý život se dřel na poli, ve skále - lom Chrtníky a nakonec na stavbě svého domu v Hošťalovicích č. 26. Když dostavěl, onemocněl rakovinou jícnu a asi po ročním trápení zemřel v Hradecké nemocnici. Velmi rád četl Jiráska. Když k nám přijel na návštěvu, sedl si v obýváku vybral si v knihovně jeden z Jiráskových spisů a četl tak dlouho dokud  nevykouřil stovku Partyzánek. Byl zakládajícím členem vzdělávacího spolku Rozkvět v Hošťalovicích (zal. 1934), kde také ochotničil.
Pochován je v rodinném hrobě v Hošťalovicích.
 
   

 

Na kozlíku sedí manželé Suchánkovi z Holotína. Zprava ženich Jaroslav, nevěsta Marie, synovec ženicha Josef Minařík, stojící Stanislav Suchánek , družička je Božena Koberová (Minaříková) z Hošťalovic. Někdy před rokem 1924 v Holotíně

 

        

 

Kolem roku 1950 a 1960

 

    

 

S vnukem Jaroslavem Šerákem v roce 1948. Fotka vlevo je focená na zahradě domku Šerákových na Pankráci.

 

 

Hrob v Hošťalovicích, kde byl pochován. Zleva dcery Vlastimila Weinpoldová a Jaroslava Zahradníková, Vpravo je babička Marie Vítková.

 

 

 

 
   
   
Dcery  
krom nejstarší Emílie měli Vítkovi ještě dceru Vlastimilu (provdanou Weinpoldovou)  a Jaroslavu (provdanou Zahradníkovou)  

 

Rodiče Jaroslava Vítka,  Anna a Josef Vítkovi s vnučkami zleva Vlastimilou, Jaroslavou a Emílií

 

 

Vlastimila někdy kolem roku 1967 na dvoře V Hošťalovicích č.p.26

 

  

 

Míla Weinpold, manžel Vlastimily a jejich dcera Katka s manželem a syny na pohřbu Míly.

 

      

 

Jaroslava Zahradníková. Na fotce uprostřed se svým manželem Josefem v den jejich svatby. Foceno na dvoře v Hošťalovicích č.p.26, stejně jako fotka vpravo.

 

     

 

Josef Zahradník, manžel Jaroslavy, se syny Josefem a Pavlem.

 

Sourozenci

 
Můj děda Jaroslav Vítek měl celkem 6 sourozenců. Já jsem poznal jen některé. Tetičku Annu provdanou Hubáčkovou z Podhořan u Ronova n.D., ale už si nepamatuji kde tam bydleli. Františka Vítka jsem sice nemohl poznat, protože padl v první světové válce, ale jeho vnuk Pepík byl mým velkým kamarádem v dětství. Františku provdanou Minaříkovou jsem poznal ve velmi útlém věku, protože krátce na to zemřela. Pamatuji si velmi dobře na jejího syna Josefa a snachu Marii a jejich děti Josefa a Květu. A také pamatuji dceru Emílii, která se provdala do Chrudimi za pekaře Stanislava Bálka. U nich jsem prožil několik šťastných prázdninových dní a rád na ně s láskou vzpomínám. Minaříkovi v Hošťalovicích  měli mlátičku a často nám pomohli s výmlatem obilí. Velmi dobře jsem znal Jana Vítka, který měl za ženu sestru moji babičky Annu rozenou Vojtěchovou. Bydleli v Hošťalovicích  č.p. 39 a pro nás to byli "Vítkovi odsdůla" nebo "Vítkovi od boroviny" neboť dům stojí na samém okraji Hošťalovic vedle borového lesíka při cestě do Holotína.    
   
 
   
   

 

 

Jan Vítek s manželkou Annou sestrou mé babičky