Domů   

   Choltice

 

 

 
   
   

Z našich předků v obci žili:

 

 

 

 
   
 
Výřez ze skicy josefského katastru kolem roku 1840. Ve žluté ohraničení je  i stavení s č.p.45, kde zemřela 10.5.1777 Kateřina Hrdá. Lze předpokládat že zde žila i její rodina. Možná se zde narodil i Antonín Hrdý.  
 
Šipka v detailu ukazuje na č.p.45 (psáno červeně) na pozemku č. 70 (psáno černě)....  
 
...a stejné místo dnes, dům č.p.45 na parcele č. 70 je zde dodnes v ulici Větrná  
   

A něco málo z matriky

 

Svinčany  sig. 1850 NOZ1718-1742

 
 

sn132;  Choltice; *22.12.1739 byl pokřtěn Tomáš, bratr Kateřiny; otec Marti Hrdý, obyvatel Choltic; matka Kateřina.