Kateřina Hrdá rozená ???

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

444

 
   
Prvotní doklad je záznam o narození  syna. Kateřina si brala za muže vdovce Martina Hrdého rovněž jako vdova. Její první manžel Adam Potůček zemřel ve Valech 11.5.1729 ve věku 33 let [řkf Svinčany, sign.1850, pag.244, sn.220]. V téže matrice bylo neúspěšně pátráno i po sňatku v letech 1718 - 1729. Z tohoto důvodu nelze pátrat dál po předcích Kateřiny.