Antonín Hrdý

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

221

 
   
Byl pokřtěn jako Jan Antonín, ale na všech dostupných zápisech je uváděn jako Antonín. Bylo bezvýsledně pátráno po záznamu o úmrtí.