Anna Andělová rozená ???

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

??

 
   
Nepodařilo se dohledat záznam o narození syna Jakuba, našeho předka, ale ze záznamů o potomcích Karla Anděla - jeho otce - lze usuzovat, že jeho matka byla Anna, ale nelze to jednoznačně prokázat. Rodina nejprve žila v Mirošově, tam se narodil syn Jiřík a později ve Skořicích.  
Karlovi Anna porodila ještě tyto potomky:  

*27.2.1676 byl pokřtěn Jiřík
*26.12.1677 byla pokřtěna Polyxena
*15.1.1679 byla pokřtěna Ludmila
*23.2.1681 byl pokřtěn Michal Václav
*29.9.1686 byla pokřtěna Kateřina
*29.9.1690 byl pokřtěn Jiřík