Domů   

   Mirošov

 

 

 
   
   

Z našich předků v obci žili:

 

 

 

  

 
   
      
   
 
   

Na detailu vlevo je v modrém oválu stavení s č. 27 tak jako na velkém výřezu ze skici josefského katastru z roku 1838. Na detailu jsou i pozemky patřící k č. 27. Je zde patrné i jméno majitele: "27 Kreucer Franz". Takže je velmi pravděpodobné, že na tomto místě žila i rodina Matěje Grejcara koncem 17. století.

Na detailu vpravo je zvětšené dřevěné stavení Grejcarových s č. 27 na parcele 35.

Na snímku z dnešního pozemkového katastru v kombinaci s ortofoto je vidět, že číslo pozemku 35 zůstalo stejné, jen budova má dnes č.p.49  

 

 
   
 
Mirošov; 22.10.1691 byl pokřtěn František, bratr Alžběty, otec Matěj Krejcar, matka Dorota  
 
   
 
 
Seznam míst v království Českém 1913