Alžběta Plymlová rozená Grejcarová

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

730

 
   
Více se o Alžbětě nezdařilo dohledat. Podle záznamu o narození Michala Krejcara , syna Matěje Krejcara a Doroty, lze předpokládat, že matka Alžběty byla Dorota a Michal byl její mladší bratr. Alžběta se tedy narodila zřejmě před rokem 1685.
Jméno Grejcar se vyskytuje v záznamu o sňatku a Krejcar na záznamu o narození Michala Krejcara