Maří Magdalena Krátká rozená Blechová

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

744

 
   
Rok narození Máří Magdaleny je odvozeno od záznamu o úmrtí 1722-45= 1677.
Protože se nepodařilo nalézt záznam o narození Máří Magdaleny, lze jen předpokládat, že matkou jí byla Dorota rozená Pavlojic dcera Jana Pavlojic viz záznam o sňatku Václava a Doroty