Domů   

   Kolvín, zničená obec

 

 

 
   
   

Z našich předků v obci žili:

 

 

 

 
   
 
Na tomto  místě stával statek čís. 19 kde rod Krátkých více než tři staletí hospodařil a v roce1941 byl přinucen svůj domov opustit. Foto ze stránek "Brdské listy"  
   

ývalá zemědělská ves horského charakteru, která stávala pod brdskou horou Palcíř, byla založena ve 14. století. První listinná zpráva o ní pochází z roku 1381, kde je zmiňován Nechval, řečený Kolvín z Kolvína, zřejmě majitel první usedlosti.
Za první republiky stávala v obci kaple, škola, obecní dům, konzum i hasičská zbrojnice, činné byly také spolky Sokol a Dělnická tělovýchovná jednota.
V roce 1941 se všichni obyvatelé obce museli vystěhovat, poblíž byl postaven pracovní tábor, kam byli svezeni totálně nasazení občané z celého protektorátu, kteří likvidovali lesní kalamitu, ke které v té době došlo.
Po válce se obyvatelé vrátili, ale než stačili opravit zničená stavení, museli se stěhovat znovu, tentokrát navždy. Po včlenění Kolvína do Vojenského újezdu Brdy (1949) byla vojskem Československé lidové armády celá vesnice srovnána se zemí. Její existence skončila rokem 1952.
Převzato z webových stránek " Zaniklé obce a objekty po roce 1945" Odkud jsou i další dvě následující fotky:

 
 
Foceno na místě Autor: Milan Gruber Bouška  
 
Zarostlé ruiny ze statku č.p.19 Autor: Honza Reiter  
 
 
Kolvín v roce 1913 dle Seznamu míst v království Českém  
 
Kolvín v roce 1838, modře je vyznačen statek č.p.19  
 
 Detail statku č.p. 19, kde žil selský rod Krátkých  
   
Rod Krátkých z Kolvína, co ještě bylo v matrikách  
   

Mirošov 01 NOZ 1685-1718

 

   
 

sn8 Kolvín; 24 8.1687 byl pokřtěn Bartoloměj; otec Jan Krátký, matka Dorota

 
   
 
   
 
 

sn34 Kolvín; 6.2. 1696 byla pokřtěna Dorota; otec Jiří Krátký, matka Rozina; zemřela 20.7.1696

 
   
 
   
 
 

sn39 Kolvín 8.9. 1697 byla pokřtěna Regina Veronika; otec Jiří Krátký, matka Rozina; zemřela 12.5.1698

 
   
 
   
 

sn44 Kolvín 2.11.1698 byla pokřtěna Dorota, sestra Václava; otec Petr Krátký, matka Mařena.

 
   

   
 
 

sn46 Kolvín 8.2. 1699 byla pokřtěna Ludmila; otec Jiří Krátký, matka Rozina; zemřela 30.1.1700

 
   
 
sn49 Kolvín 1.1.1700 byla pokřtěna Anežka, sestra Václava; otec Petr Krátký, matka Máří Magdalena.  
 

sn54 Kolvín 13.10. 1700 byl pokřtěn Martin; otec Jiří Krátký, matka Rozina

 
   
 
   
 

sn55 Kolvín 1.3.1701 byl pokřtěn Josef, bratr Václava; otec Petr Krátký, matka Máří Magdalena.

 
   

   
 

sn59 Kolvín 21.5.1702 byla pokřtěna Máří Magdalena, sestra Václava; otec Petr Krátký, matka Máří Magdalena.

 
   
 
   
 

sn61 Kolvín 14.1.1703 byla pokřtěna Veronika; otec Jiří Krátký, matka Rozina

 
 

sn63 Kolvín 28.10.1703 byl pokřtěn Šimon Jan; otec Jiří Krátký, matka Mariana - asi omyl měla být Rozina

 
   
 
   
 

sn66 Kolvín 23.11.1704 byl pokřtěn Ondřej; otec Jiří Krátký, matka Rozina

 
   

   
 

sn67 Kolvín 23.2.1705 byla pokřtěna Anna, sestra Václava; otec Petr Krátký, matka Máří Magdalena.

 
 

sn 197 30.7.1705 zemřel Josef Krátký, věk okolo 70 let (* okolo 1635)

 
   
 
   
 

23.10.1706 zemřel Jakub Krátký ve věku 53 let (* okolo 1653)

 
   

   
 

sn72 Kolvín 27.2.1707 byla pokřtěna Rozina, sestra Václava; otec Petr Krátký, matka Máří Magdalena.

 
 

sn73 Kolvín 19.4.1707 byl pokřtěn Vojtěch; otec Jiří Krátký, matka Rozina

 
   
 
   
 

sn80 Kolvín 29.4.1709 byl pokřtěn Jiří; otec Jiří Krátký, matka Rozina

 
 

sn82 Kolvín 28.10.1709 byl pokřtěn Šimon, bratr Václava; otec Petr Krátký, matka Máří Magdalena

 
   
 
   
 

sn91 Kolvín; 2.8.1711 byla pokřtěna Kateřina, sestra Václava; otec Petr Krátký, matka Máří Magdalena.

 
   
 

sn92 Kolvín; 29.10.1711 byla pokřtěna Anna; otec Bartoloměj Krátký, matka Dorota

 
   

   
 

sn208 Kolvín; 1.5.1712 zemřela Dorota Krátká ve věku 68 let (*1644)

 
   
 
   
 

sn102 Kolvín 28.9.1713 byl pokřtěn Václav; otec Jiří Krátký, matka Máří Magdalena ( asi chyba zapisovatele, mělo by být Rozina

 
   
 

sn103 Kolvín; 22.10.1713 byl pokřtěn Václav; otec Bartoloměj Krátký, matka Dorota

 
   

   
 
sn110 Kolvín; 24.2.1715 byla pokřtěna Barbora, sestra Václava; otec Petr Krátký, matka Máří Magdalena.  
   
 
   
 

sn127 Kolvín; 12.3. 1717 byla pokřtěna Rozina, sestra Václava; otec Petr Krátký, matka Máří Magdalena.

 
 
sn264 Kolvín; 17.7.1735 zemřela Kateřina Krátká, ve věku 85 (* okolo 1650)