Václav Krátký

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

371

 
   
Provotní záznam o Václavovi je zápis o narození syna Jana.