†Mariana Magdalena Chvalová rozená Dlabalová

nebo Chobotská

 

 

Rodiště     Bydliště

ID

70

 
   
Prvotní záznam je na výpisu o narození vnučky Barbory a výpis o narození dcery Magdaleny.
Na záznamu o narození vnučky Barbory není sice příjmí - příjmení uvedeno, ale na záznamu o narození vnuka Jana je uváděná Chobotská z Chrášťan. Totéž jméno je i na záznamu o sňatku dcery Marie Magdaleny & Františka Voříška avšak v zápise o narození  je Magdalena uváděna jako dcera Václava Dlabala rovněž z Chrášťan. Proto nelze jednoznačně určit její předky. V obou případech je jasné, že pocházela, nebo nějaký čas žila v Chrášťanech.
Magdalena se podle věku v době sňatku narodila v roce 1793-41=1752 avšak podle záznamu o úmrtí se narodila v roce 1837-90= 1747
Pátrání bylo neuspěšné v těchto matrikách:
 
Benešov 27 N:1755-1781
Zde jsem objevil pouze záznam možného bratra Adalberta *13.4. 1763 jiný záznam se jménem Dlabal nebo Chobotský jsem nenalezl.
 

Benešov 6 N:1737-1757
Zde, v indexu pro tuto matriku, jsem zjistil, že v Chrášťanech nositelé jména Chobotský žili, ale ani jedna Mariana či Magdalena se zde nenarodila:

 

 
Jméno Dlabal se také v indexu vyskytuje a dokonce se v té době narodily tři Magdaleny:  

 
Ale bohužel pouze jedna Magdalena měla otce Václava Dlabala a narodila se v tehdejších Hamrech, nyní Hrusice *11.7.1753. Takže ani v tomto případě nelze jednoznačně tvrdit že toto je Magdalena - náš předek  

 

 
 
   

 
   

 

 
   
 

348