Magdalena Voříšková rozená Chvalová

 

Rodiště     Bydliště

ID

34

 
   

Otcem Marie Magdaleny byl bezesporu Matěj Chvala. Nelze však jednoznačně určit kdo byla její matka. Již na záznamu o narození dcery Barbory není příjmí - příjmení  matky  Magaleny uvedeno. Na záznamu o narození bratra Barbory,  Jana je matka Magdaleny uváděná Chobotská z Chrášťan. Totéž jméno je i na záznamu o sňatku Marie Magdaleny & Františka Voříška avšak v zápise o narození je Magdalena uváděna jako dcera Václava Dlabala rovněž z Chrášťan. Více na stránce Mariany Chvalové rozené Dlabalové či Chobotské z Chrášťan

 

 
   
 

 
   

 
   
 

344