†Čeněk (Vinzenz) Šerák

 

Rodiště     Bydliště

ID

7

 
   
Čeněk pracoval nejprve jako kočí na statku zřejmě asi na Benešovsku odkud pocházel. Do Prahy přichází před rokem 1887 a usazuje se v Karlíně č.p. 100/94. Zřejmě zde se seznamuje se svoji budoucí ženou Antonií Zimovou, která žila v sousedství v č.p. 92/74. V té době se jim narodila dcera Anička. Oba domy jsou v Sokolovské ulici. Syn Alois se narodil v dnes Křižíkově ulici č.p.196/18. Stěhování rodiny Čeňka Šeráka je psáno podrobně na stránce Antonie Šerákové.
Je zajímavé, že na výpisu o sňatku je uváděno, že v té době již Čeněk pracoval jako kočí při tramwayi tedy koňské dráze - koňce. V katastru koňské dráhy je však uvedeno datum nástupu 1. dubna 1894. To samé datum je uvedeno i na osobním dotazníku . Odůvodňuji to tím, že licenci na provozování koňky měl od r. roku 1877 belgický podnikatel Eduard Otlet a u něj byl asi Čeněk zaměstnán. Potom, když byla koňka převedena na město je v evidenci městské koňky od r. 1894.
Podle zápisu v tomto katastru v kolonce Wohnort [něm.bydliště] by měl bydlet na Vinohradech. Protože ale všichni ostatní mají v kolonce Vinohrady, předpokládám,že se jedná o příslušnost ke trati, na které všichni pracovali jako kočí. V tomto případě trať vedenou od horní části Nuselských schodů, někde od Zvonařky na Josefské náměstí - dnes Náměstí republiky. Není ale vyloučeno, že jezdil i jiné trasy. Podle místa bydliště se nabízí trať z Karlína na Malou Stranu.
Po ukončení provozu koňky v r. 1898 pracoval Čeněk jako výhybkář.
Kdy koupili manželé Čeněk a Antonie dům č.p. 93 v Bořkově ulici zatím mohu jen předpokládat. Myslím, že to bylo kolem roku 1900.
 Do penze odchází 4.12.1921, tedy ve svých 60ti letech. Umírá v Praze v 78 letech. Pochován v rodinném hrobě Na Zelené Lišce.

Kromě Aloise Šeráka měl ještě dceru Annu *3.7.1887. O té se mi nepodařilo více zjistit. Narodila se neznámo kde ještě před uzavřením sňatku s Antonií Zimovou. Zemřela rovněž neznámo kde.
 

 
Čeněk měl tyto sourozence: Ján N. Šerák *14.8.1849; František Šerák * 6.8.1851; Josef Šerák *9.2.1855 - †12.12.1873; Václav Šerák *22.9.1857; Matěj Šerák *18.2. 1863 a Jakub Šerák *26.6. 1867 - †17.12.1868. Více o sourozencích naleznete na stránce Tisem.  
   

 

Jediná fotografie Čeňka Šeráka z jeho režijní průkazky Elektrických podniků. Píše se o ní v poznámce v Oznámení o úmrtí

 

 

A takto si Čeňka Šeráka pamatoval jeho vnuk a můj otec, Rudolf Šerák

 

 

Dům Čeňka Šeráka na Pankráci s č.p. 93 kolem roku 1930

 
 
 
   
 
 
 
 
 

Katastr koňské dráhy a detail zápisu o Čeňku Šerákovi [ archiv DP-HMP]

 
    

Matrika členů pensijního a provisního fondu Elektrických podniků. Zde je zapsán pod č. 254 jako výhybkář [ archiv DP-HMP]

 
 

Šerák Čeněk - dotazník Elektrických podniků [ archiv DP-HMP]

 

 

 

Šerák Čeněk - Oznámení o úmrtí, kde se píše o této fotografii [ archiv DP-HMP]

 
 
 

Šerák Čeněk - žádost Antonie Šerákové o vdovský důchod [ archiv DP-HMP]

 
 

Šerák Čeněk - návrh výměry vdovského důchodu Antonie Šerákové [ archiv DP-HMP]

 
 
 

Šerák Čeněk - výměr vdovského důchodu Antonie Šerákové  [archiv DP-HMP]

 

 

Pocta  práci Čeňka Šeráka

 

Snímky z publikace Historie MHD v Praze vydáno 1995

 
   

Jízdenka koňky, kdy ji Čeněk Šerák kočíroval.

Tratě koňské dráhy kolem roku 1885

 

 

Snímek ulice Na Příkopě s vozem koňky z r. 1875

Vůz vinohradské linky koňky ve stanici Můstek

 

 

Vůz s přípřeží v Mezibranské ulici - u Národního Muzea konec 19. století. Trať z Vinohrad na Josefské nám. ( Nám. Republiky)

Na Josefském náměstí 1895, proměnitelný vůz Arena.

 

 

Přípřež na Václavském náměstí, tj na trati z Vinohrad na Josefské nám. (Nám. Republiky).

Hezké video z roku 1925 o pražské koňce , kde jsou kolegové Čeňka Šeráka při oslavách v pražské Rustonce. Oslav se možná zúčastnil i on, ale ješte jsem ho neobjevil.

 
 

Vozy koňky, se kterými zcela jistě Čeněk Šerák jezdil.