Kateřina Sýkorová rozená Wiltmanová

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

46

 
   
Kateřina byla nemanželskou dcerou Barbory. Datum narození je odvozenu od věku v době jejího sňatku 1832-17= 1815. Podle věku v době úmrtí by to byl rok 1878-62 = 1816. Protože se nenarodila v Hůrkách, kde žila a měla sňatek, bude velmi obtížné pátrat po jejich předcích. Jediná možnost je pátrat v matrikách okolních farností: Mirošov (SOA Plzeň); Mešno (SOA Plzeň); Mýto (SOA Plzeň); Rožmitál p.T. (SOA Praha).
Příjmení-příjmí je uváděno ve variantách: Viltmon, Wiltmon, Viltmann Wiltman, Wildmann, Wildman, Vildman.
Prvotní doklad o Kateřině je výpis o narození vnučky.