†Josefa Kešnerová rozená Krátká

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

10

 
   
Josefa Kešnerová byla moje prababička. Zemřela ve třiceti letech na zánět pobřišnice dva a čtvrt roku před smrtí manžela. To bylo mé babičce pouhých pět let.
Policejní přihláška z roku 1896, kde je celá rodina ještě živa a pohromadě.
Policejní přihláška z roku 1902, kde je pouze osiřelá, tehdy devítiletá dcera Josefy, Marie a její nevlastní matka, druhá žena Václavova Božena, rozená Kovandová. Josefa je pochována v rodinném hrobě, hřbitov Na Zelené Lišce Praha 4.
Josefa pracovala za svobodna jako služebná v Drozdově v hájovně nebo sušárně. Rok po sňatku, se jí narodilo první dítě Jan, který však záhy umírá. A 4.8.1893 se narodila moje babička Marie. Podle policejních přihlášek, žili Kešnerovi v roce 1896 na Pankráci č. 10 a 69.
Po smrti Josefy a Václava žila Božena Kovandová s mojí babičkou rovněž na Pankráci v č.p. 17 a 34 . Všechny ty domy byly v prostoru dnešní ulice Na Pankráci , tehdejší Benešově třídě ( tak se jmenovala v roce 1914). Vše vzalo za své v rámci výstavby sídliště Pankrác. Viz mapa z roku 1914.
 
   
 

 

 

 

 
   

 
   

 
Policejní přihlaška  10.2.1896 přihlášeni Pankrác č.p.10 a 12.12.1896 Pankrác č.p. 60; Kešner Wenzel, Gefangen Aufsleher [vězeňský dozorce] *1863 Třenice Bez. [Bezirk - okres] Hořowitz; Josefa; Gattin [manželka] * 1868; geb. [geborene - rozená - ale nevyplněno, má být Krátka]; Marie; Tochter[dcera]; *1893   

 

Další potomci a příbuzní

 
   
 
Prvorozený syn, který zemřel v necelých třech měsících života. Záznam o narození je v matrice, která zatím není veřejně přístupná.  

Sourozenci

Protože údaje o rodičích jsou stejné jako u záznamu o narození Josefy tak je zde uvádím pouze u prvního záznamu. Viz též stránka Skořice