Benigna Prantnerová rozená Plymlová

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

364

 
   
Benigna je uváděna v záznamu o sňatku jako Plimlová, ale na ostatních záznamech jako Plymlová.
Podle záznamu o úmrtí zemřela ve věku 78 let, ale ve skutečnosti jí bylo neceých 73 let.