Josef Vítek

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

29

 
   
Josef byl domkářem v Holotíně č. 17 a je vlastně spojením s rodem Vojtěchových z Holotína, protože jeho dcera Marie se provdala v Holotíně za Antonína Vojtěcha a to byli rodiče mé babičky Marie Vítkové. Je to trochu komplikované, ale vysvětlení naleznete na tomto diagramu:  

 

 

Záznam o úmrtí bude asi v matrice farní úřad Turkovice územní rozsah: Hošťalovice, Březinka (1876-1947), Bílý Kámen (1876-1948), Holotín (1884-1949), Licomělice (1876-1947) původní signatura: K VIII, která je uložena na matričním úřadu městyse Choltice Pardubická 78 533 61 Choltice