Antonín Vojtěch

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

13

 
   
Na Antonína Vojtěcha, domkáře, mého pradědečka, si pamatuji jen v záblescích v mé paměti (zemřel v mých čtyřech letech), jak sedí v Holotíně před chalupou a kouří fajfku.  

Kromě mé babičky Marie měli další tři dcery:

Anna provdaná Vítková * 13.10.1896 - †6.7.1957, žila v Hošťalovicích 39. Její manžel byl Jan Vítek, bratr mého dědy Jaroslava Vítka.
Emílie provdaná Zrůstová * asi 1905 -†2.11.1983, žila v Holotíně
Božena provdaná Svobodová *??? -†??? žila v Chrtníkách

Více na stránce mé babičky Marie.

 
   

      

 
   

 

S manželkou Marií, mojí prababičkou