Kateřina Opočenská rozená Hrubá

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

226

 
   
Kateřina porodila Františkovi ještě  tyto potomky: *16.6.1775 byla pokřtěna Kateřina; *29.9.1776 byla pokřtěna Barbora; *16.10.1782 se narodil a 17.10. byl pokřtěn František; *5.5.1785 se narodil a 6.5. byl pokřtěn Jan. Všechny záznamy jsou na stránce Starý Dvůr.  
Podařilo se nalézt pouze záznam o sňatku. Vzhledem k povolání otce - byl šafářem v Třemošnici, není jasné, zda rodina z Třemošnice pocházela, protože z titulu své funkce mahl otec jako šafář působit i na jiných statcích panství.