Domů   

   Starý Dvůr

 

 

 
   
   

Naši předci ze Starého Dvora

 

 
   
 

Starý Dvůr na mapě Josefského katastru v roce 1838 v modrém ohraničení je statek č.p.5 na pozemku č. 8. V té době zde už rod Opočenských nebydlí. Statek a veškeré nemalé polnosti vlastnil Vojtěch  Trojan. Jeho manželka byla Josefa dcera Jiřího Románka, řezníka ze Seče. Č.p. 12, kde se narodila Anna Opočenská jsem nenalezl.

 

 

 

Porovnání č.p. 5 s dnešním stavem

 
 

Starý Dvůr č.p. 5 dnes.

 
   

Záznamy v matrikách o rodu Opočenský ve Starém Dvoře.

 
   

Míčov 94 N 1784-1815

 
 
sn65; Starý Dvůr 5; dne 12.5.1788 byla pokřtěna Máří Magdalena, otec Jan František Vopočenský (dále je uváděn jen jako Jan), matka Kateřina dcera Semrada  
 
sn66; Starý Dvůr 5; dne 12.5.1806 se narodila a byla pokřtěna Magdalena ( možná sestra Anny), otec František Opočenský chalupník, matka Magdalena, dcera Václava ??? pastýře z ???  
 
sn68; Starý Dvůr 5; dne 3.5.1811 byl pokřtěn Jan, otec Jan Opočenský chalupník, matka  Kateřina dcera Jakuba Semráda ze Zbyslavie  
 
sn68; Starý Dvůr 5; dne 5.4.1813 se narodil a 7.4. byl pokřtěn Josef, otec Jan Opočenský chalupník, matka  Kateřina dcera Jakuba Semráda ze Zbyslavie  
   

Míčov 95 N1810 - 1835

 
 
sn40; Starý Dvůr 5; dne 26.4.1816 se narodil a byl pokřtěn Václav, otec Jan Opočenský chalupník, matka  Kateřina dcera Jakuba Semeráda  
 
sn41; Starý Dvůr 5; dne 29.4.1819 se narodil a byl pokřtěn Vojtěch, otec Jan Opočenský chalupník, matka  Kateřina dcera Jakuba Semeráda  
 
sn42; Starý Dvůr 5; dne 31.10.1823 se narodil a byl pokřtěn František, otec Jan Opočenský chalupník, matka  Kateřina dcera Jakuba Semeráda. Poslední záznam o narození nositele jména Opočenský ve Starém Dvoře  
 
sn43 Starý Dvůr 5 dne  3.6. 1829 se zde narodil František, syn  Vojtěcha  Trojana. Matka Josefa dcera Jiřího Románka, řezníka ze Seče.  Znamená to, že statek č.p.5 již v roce 1829 se všemi polnostmi vlastnil rod Vojtěcha Trojana. Příbuzenské vazby na rod Opočenský zřejmě neexistovaly.   
   

Ronov n. D. 128 NOZ 1759-1787

 
 
 

sn143; *16.6.1775 byla pokřtěna Kateřina, sestra Anny; otec František Opočenský, domkář ve Starém Dvoře 5, matka Kateřina.

 
 
 

sn149; *29.9.1776 byla pokřtěna Barbora, sestra Anny; otec František Opočenský, domkář ve Starém Dvoře 5, matka Kateřina.

 
 
 

*16.10.1782 se narodil a 17.10. byl pokřtěn František, bratr Anny; otec František Opočenský, sedlák ve Starém Dvoře 5, matka Kateřina.

 
 

sn196; *5.5.1785 se narodil a 6.5. byl pokřtěn Jan, bratr Anny; otec František Opočenský, domkář ve Starém Dvoře 5, matka Kateřina.