†Barbora Kešnerová rozená Nová

 

Rodiště     Bydliště

ID

20

 
   
Barbora, dcera nádeníka, žena havíře, prožila celý svůj život v Třenicích. Podle výpisu z matrik porodila Janovi celkem 12 dětí.  Z nich však pět nepřežilo déle než jeden rok. Všechny záznamy jsou na stránce syna Václava a obce Třenice.
Barbora Kešnerová přežila svého muže Jana i svého prvorozeného syna Václava o pět let. Umírá v Třenicích ve věku šedesátisedmi let na srdeční vadu. Pochována byla v Cerhovicích.

 
 

 
Fotografie z alba mé babičky Marie Šerákové, rozené Kešnerové, na které je Jan Kešner a jeho žena Barbora. Za nimi stojí zřejmě jejich synové. Za otcem předpokládám Václava a za matkou Jana Křtitele Kešnera. Je li tomu tak už nedokázal potvrdit ani můj otec Rudolf Šerák. Potvrdil hlavně to, že se jedná o Jana a Barboru Kešnerovou.