Jan Krátký

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

1487

 
   
Prvotní stopa o Janovi je záznam o sňatku syny Petra. Rok narození Petra je odvozeno od záznamu o úmrtí 1706-70=1636.