Anna Sazimová rozená ???

 

Rodiště     Bydliště

ID

130

 
   

Pokud se nepodaří nalézt záznam o sňatku, nelze pátrat dál po předcích Anny. Rok narození je odvozen od data úmrtí a věku zesnulé: 1767-27= 1740
Anna porodila Pavlovi Sazimovi tyto děti:
     ●Kateřina *29.9. 1758 - †14.4.1761
     ●Anna *20.12.1760 - †11.3.1835, náš předek
     ●Magdalena *29.4.1763
     ●Václav *30.6. 1764
     ●Josef * 1767 - †28.3.1769
Po její smrti se Pavel oženil opět s Annou rozenou Hochovou, se kterou měl dalších devět dětí. ( viz stránka Pavla Sazimi a stránka obce Chvojínek)

 

 
   
   
 

1205