†Pavel Sazima

 

 

Rodiště     Bydliště

ID

129

 
   

Ačkoliv je k dispozici na stránce Chvojínku mnoho nalezených matričních zápisů se jménem Sazima, nebyl objeven ani zápis o sňatku Pavla Sazimy, ani zápis o jeho narození. Rok narození je odvozen od data úmrtí a věku zesnulého :1808-87=1721

Nelze také  s určitostí říci, kdo byli rodiče Pavla Sazimy. Podle zápisů  to mohli  být Pavel a Rozina, Martin a Kateřina, Martin a Anna nebo Václav a Ludmila, či Václav a Dorota. 

Jak je uvedeno v matričních zápisech, těšil se nejen on, ale i jeho rodina a potomci výsadou  královských svobodníků, byli to svobodní občané nepodléhající  žádné vrchnosti, vyjma krále.

Pavel Sazima byl dvakrát ženatý. S první ženou Annou rozenou ???. naším předkem, měl tyto potomky:

 • Kateřina *29.9. 1758 - †14.4.1761

 • Anna *20.12.1760 - †11.3.1835, náš předek

 • Magdalena *29.4.1763

 • Václav *30.6. 1764

 • Josef * 1767 - †28.3.1769

Anna, první Pavlova žena umírá †21.6.1767. Pavel se žení podruhé opět s Annou rozenou Hochovou, se kterou má tato dítka:

 • Jan *6.4.1770

 • Kateřina *11.11.1772

 • Pavel  *4.5.1775

 • Magdalena Marie *28.1.1777

 • Martin *9.10.1778 - †3.3.1779

 • František  *12.4.1780

 • Alžběta *27.4.1782

 • Anna *27.1.1785

 • Kateřina *12.4.1788

Všechny podklady jsou na stránce Chvojínek

 

 

 
   
   
 

1204