Martin Turina

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

125

 

 

 
Martin měl tyto sourozence: *17.3.1754 byla pokřtěna Kateřina; *25.10.1755 byla pokřtěna dvojčata Anna a Dorota; *16.5.1757 byla pokřtěna Kateřina; *8.12.1758 byl pokřtěn Václav;  *13.4.1761 byl pokřtěn Bartoloměj; *9.4.1765 byl pokřtěn Václav; *16.9.1772 byl pokřtěn Václav; všechny záznamy jsou na stránce Škudly.  
   

Martin Turina domkář z Poběžovic a Holotína je nejzáhadnější osobou našeho rodokmenu. Proto se zde rozepíši poněkud rozsáhleji o tom, co se podařilo dosud zjistit. Poprvé se objevuje na výpise o narození vnučky Kateřiny, jako domkář z Poběžovic, kde je uváděna jako manželka Kateřina rodem Hejský. Tento sňatek s Kateřinou Hejskou se nepodařilo dohledat. Abych potvrdil nebo vyvrátil skutečnost, že se Martin Turina oženíl s Kateřinou Hejskou, dcerou Františka Hejského prozkoumal jsem matriky a rod Hejský ve Škudlech. Hledal jsem bezvýsledně zápis o narození Kateřiny Hejské v intervalu 1770 -1784. Bohužel jsem nenalezl žádný, kde by otcem byl František Hejský. Nalezl jsem jen několik záznamů s tímto jménem ( najdete je na stránce Škudly), ale otec byl vždy rychtář ve Škudlech, Matěj Hejský. Ten byl také v únoru 1790 za svědka na Martinově první svatbě s Kateřinou Růžičkovou. Byl také za kmotra jejich některým dětem. 

 

S Kateřinou měl tyto potomky: *30.5.1790 byla pokřtěna Kateřina; *29.8.1792  byl pokřtěn Václav a *1.4.1795 byl pokřtěn Josef. Kateřina však krátce po porodu dne †26.4. 1795 zemřela.  Všechny záznamy jsou na stránce Škudly.  
Aby zabezpečil své potomky, velmi brzy po smrti své první manželky se oženil dne 9.6.1795 s Kateřinou, dcerou Václava Mráčka, naším předkem. S ní měl, mimo Kateřiny- našeho předka ještě tyto potomky: *7.10.1797 byl pokřtěn Matěj; *30.9.1799 byl pokřtěn Josef; *28.8.1802 byla pokřtěna Anna.  Všechny záznamy jsou na stránce Škudly.  
Po smrti Kateřiny †1.1.1805 se Martin Turina oženil s Barborou, dcerou Matěje Linharta [záznam o sňatku nenalezen], přestěhoval se do Holotína č.p.13 a měl s ní tyto potomky. :  *9.2.1806 byla pokřtěna Barbora; *8.6.1807 byl pokřtěn Jan. Záznamy jsou na stránce Holotín.  
Tato  třetí Martinova žena Barbora, rozená Linhartová, zemřela dne †9.4.1809 ve věku 30 let na horkou nemoc. Již 15.5.1809 se ženil Martin počtvrté s Dorotou, dcerou Filipa Levinského ze Stojic. Nejprve žili v Holotíně, kde se narodili jejich potomci: *6.1.1810 se narodila Anna; *19.3.1812 se narodila Marie; *19.11.1816 se narodil Matěj. Poté se rodina přestěhovala do Poběžovic, kde se narodili ještě *16.6.1722  se narodil Antonín; *10.1.1825 se narodil Tomáš. Záznamy jsou na stránce Holotín.  
Dorota rozená Levinská zemřela v Poběžovicích 27, krátce po smrti Martina, dne †17.4.1746.  
   
 
   
 
   
 
   
   

Dokumenty Martinových žen, které nejsou našimi potomky.

 

První Martinův sňatek s Kateřinou Růžičkovou

 
 

 
 
   
 
 
 

Třetí sňatek s Barborou Linhartovou

 
 
sign.4440; sn91; Holotín 13; 9.4.1809 zemřela ve věku 30 let na horkou nemoc třetí Martinova žena Barbora, rozená Linhartová  

Čtvrtý sňatek s Dorotou Levinskou

 
 
 
ř.k.f.ú.Svinčany sign. 1869; Svinčany 18; dne 15.5.1809 byli oddáni: Martin Turina, chalupník z Holotína №13, vdovec 45let a Dorota, dcera Filipa Levinského, chalupníka ze Stojic a matky Dorty Zakovy? ze Stojic.     
 
ř.k.f.ú. Lipoltice; sign.1795; Poběžovice 27; dne †17.4.1746 zemřela na slabost stářím ve věku 67 let Dorota, vdova po †Martinovi Turinovi, domkáři z Poběžovic 27, rozená Levinský ze Stojic.