Kateřina Turinová rozená Mráčková

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

126

 
   
Poprvé se její jméno objevilo na záznamu o narození vnučky Kateřiny Pazderové, kde je uveden jako její otec František Hejský. Abych potvrdil nebo vyvrátil skutečnost, že se Martin Turina oženíl s Kateřinou Hejskou, dcerou Františka Hejského prozkoumal jsem matriky a rod Hejský ve Škudlech. Hledal jsem bezvýsledně zápis o narození Kateřiny Hejské v intervalu 1770 -1784. Bohužel jsem nenalezl žádný, kde by otcem byl František Hejský. Proto lze s jistotou tvrdit, že naším předkem je Kateřina, dcera Václava Mráčka. Ta byla drouhou ženou Martina Turiny.  
Kateřina měla  tyto sourozence:*28.7.1765, byl pokřtěn Josef; *28.11.1766, byla pokřtěna Alžběta;  *1.1.1771, byl pokřtěn Jan; *5.12.1771, byl pokřtěn Václav; *17.2.1775, byla pokřtěna Anna; *7.5.1777, byl pokřtěn Jan; *30.12.1779, byl pokřtěn Matyáš; *8.6.1782, byl pokřtěn Matyáš; Všechny záznamy jsou na stránce Kozašice.  
Mimo Kateřiny- našeho předka  měla Kateřina s Martinem ješte tyto potomky: *7.10.1797 byl pokřtěn Matěj; *30.9.1799 byl pokřtěn Josef; *28.8.1802 byla pokřtěna Anna.  Všechny záznamy jsou na stránce Škudly.