9

 

 

     
 

Václav Skrbek

 
     

 

   
 

 

   

 

 

 
     
  Nebylo pátráno po sourozencích, ani dalších potomcích Václava. Ze záznamu o narození je z poznámky patrné, že se znovu oženil 11.10.1919 s Kateřinou Voborníkovou. Protože nejsou k dispozici matriky zemřelých pro toto období, je jasné, že zemřel po roce 1919. Antonie, jeho první žena a náš předek, musela zemřít před rokem 1919.