6

 

 

     
 

Voršila Baťková

 
     

 

rozená Sedlačíková

 
 

 

   

 

 

 

 
     
 

 
     
 

Voršila se narodila sice jako nemanželská, ale její rodiče se krátce na to vzali. Bohužel matku ztratila v pouhých pěti letech, kdy zemřela po porodu mrtvého chlapce na horečku omladnic. Vychovávala ji zřejmě macecha Františka, rozená Ušelová, se kterou se oženil otec krátce po smrti matky dne 27.1.1903. Voršila měla  jen jednu vlastní setru Annu *12.1.1901, která však zemřela velmi brzo po porodu † 15.2.1901. Dále měla již jen nevlastní sourozence (společný otec): Filomenu *24.10.1903; Antonína *1.1.1906;  Františku  *25.10.1907, ta se provdala 9.4.1930 za Aloise Kočicu a Františka *28.1.1910, ten se oženil v Bánově 27.1.1941 s Annou Korčekovou. Všechny záznamy jsou na stránce Bánova.

Voršila s Janem Baťkou měla tyto potomky: Marii, Oldřicha, Andělu, provdanou Malečkovou a Jana.

 
  Neměla lehký život. Většinou pracovala jako sloužící tam, kde pracoval její manžel. Byl kočí a velmi často se stěhovali za prací. Druhou polovinu života prožili v Roztokách u Prahy, kde sloužili na zámečku a kde si zakoupili malý domek se zahradou, na které Voršila Baťková pracovala téměř až do své smrti. V místním kostele nevynechala jedinou pobožnost a často navštěvovala místního faráře. Od něho si půjčovala také knihy.  
 

 
 

Svatební foto se nám podařilo zachránit a zrestaurovat.

 
     
     
 

Děti

 
           
     
     
   
  S vnučkou Janou kolem roku 1972