21

 

 

     
     
 

Josef Kalamba

 
     

 

   
 

 

   

 

 

 
     
  Kalambovi žili asi nějaký čas v Radonicích. Protože se nepodařilo nalézt další záznamy o narozených po narození Antonie, ani nebyly objeveny žádné záznamy o úmrtí, lze předpokládat, že se rodina přestěhovala neznámo kam.Z tohoto důvodu se asi nepodařilo objevit i záznam o úmrtí.  
  Josef měl ještě několik sourozenců, kteří se narodili v Plužné (tam jsou i záznamy). Dne *6.11.1828 se narodila Kateřina, †13.6.1829; *10.10.1830  se narodil Václav, †15.3.1831;  dne *26.10.1832  se narodil Václav, †1.12.1837; *21.9.1842 se narodil Václav.  
  Byl nalezen ještě jeden potomek narozený v Radonicích. Jmenoval se František *2.6.1868, ale zemřel krátce po narození †13.6.1868.