188

 

 

     
     
 

Kateřina Klimentová

 
     

 

rozená Růžičková

 
 

 

     
 

 
   

 

 

 
     
  Nebylo pátráno po sourozencích, ani dalších potomcích