Jan Kobera

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

933

 
   
Prvotní záznam je zápis o sňatku dcery Ludmily. Více se nepodařilo zjistit. Také se nepodařilo prokázat, že existovaly příbuzenské vazby s Martinem Koberou z Hošťalovic a Matějem Koberou ze Březinky.