Kateřina Sýkorová rozená Krátká

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

92

 
   

Prvotní doklad o Kateřině roz. Krátký je výpis o sňatku syna Matěje.

 

 

 

Jak je patrno ze záznamu o úmrtí, zesnula nebohá: "Jakožto w mysli pomatena nebyla zaopatřena" ...kde asi nechala církev bloudit duši její? Ať  odpočívá v pokoji.  Amen.