Vojtěch Krátký

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

87

 
   

Jako povolání je na výpisu narození syna uváděn jako INWOHNER a na výpisu sňatku syna jako uhlíř. Na výpisu narození vnuka jako domkář. Předpokládám, že pálil dřevěné uhlí v milířích.
Nenalezl jsem ani záznam o sňatku, ani o narozeni. Rok narození je odvozen od data úmrtí a věku zesnulého 1823-95 = 1728.
Matriku narozených jsem prohledal v intervalu 1725-1732