†Kateřina Nová rozená Žihlová

 

Rodiště     Bydliště

ID

84

 

 
   
 Další potomci Jana Nového a jeho ženy Kateřiny: Kateřina * 7.11.1806  ; Prokop * 30.7.1808 a Martin * 14.1.1811; Mikuláš *2.11.1816 a Matěj *16.2.1819 . Poslední známý potomek je Marie *14.9.1822 . Záznam o úmrtí jsem bohužel v matrikách nenalezl.