†Jan Nový

 

Rodiště     Bydliště

ID

83

 
   
Jan pracoval jako nádeník. Na některých záznamech jeho dětí, které najdete na stránkách Chlustiny a Třenice,  je uváděn jako prostý voják od c.k. regimentu d Argentian. Poprvé se jeho jméno objevuje na záznamu o narození vnučky Barbory a dále potom na záznamech o sňatku syna Josefa. S rodinou nejprve žil v Chlustině a později v Třenicích. Záznam o úmrtí Jana jsem bohužel v matrikách nenalezl.

Další potomci Jana Nového a jeho ženy Kateřiny: Kateřina * 7.11.1806  ; Prokop * 30.7.1808 a Martin * 14.1.1811; Mikuláš *2.11.1816 a Matěj *16.2.1819 . Poslední známý potomek je Marie *14.9.1822 .