Jan Koláček

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

795

 
   
Podařilo se dohledat jen záznam o úmrtí. První zmínka o Janovy je záznam o sňatku syna. Zde je také uvedeno, že byl hrnčířem.