†Matěj Košek

 

Rodiště     Bydliště

ID

77

 
Matěj Košek byl švec v Černíkovicích. Je to zapasáno v zápisu o narození vnučky Antonie  a dcery Doroty :  
 

Výstřižek ze záznamu o narození vnučky Antonie

 Výstřižek ze záznamu o narození dcery Doroty

 

...Mateje Kossky ssewce z Cernikovic N9...

...Matej Kossek sswecz...

 
   
Pátral jsem bezvýsledně po jeho narození , úmrtí i sňatku v matrikách:
Benešov 06 1737-1757
Benešov 26 1755-1791
Benešov 32 1719 - 1736
Neveklov12 1800-1840