Marie Magdalena Vítková rozená Poláčková

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

768

 
   
Bohužel se více nepodařilo zjistit. Přibližná data narození a úmrtí jsou odvozena od data sňatku a narození syna. Pocházela pravděpodobně z Bukoviny, ale protože starší matriky neexistují, nelze pátrat dál po osudech jejich předků, předků mé matky, mne a mých potomků.