†Terezie Houšková rozená ???   

 

Rodiště     Bydliště

ID

694

 
   
Zatím jediná zmínka o Terezii jsou záznamy o narození její dcery a jejich dalších potomků a záznam o úmrtí. Nenalezl jsem záznam o narození a sňatku s Josefem. Rok narození je odvozen od data jejího úmrtí 1771-55=1716.