†Anna Hennebachová rozená ???

 

Rodiště     Bydliště

ID

662

 
   
Podařilo se nalézt pouze záznam o Annině smrti, ze kterého je odvozen i rok jeho narození: 1732-50=1682.
Sňatek s Pavlem uzavřeli před rokem 1702, protože se jim v tomto roce narodila první dcera Marie.
Anna porodila Pavlovi pět dcer: Marie *24.8.1702; Marie Magdalena *22.7.1704; Barbora *20.4.1707; Barbora, náš předek *5.4.1708 a Kateřina *29.9.1709. Všechny záznamy jsou na stránce Podmokly.