†Anna Hladová rozená Hulková   

 

Rodiště     Bydliště

ID

652

 
   
Záznam o narození Anny jsem hledal neúspěšně v rozmezí 1688-1694.