†Máři Magdalena Strnadová rozená Tučková

 

Rodiště     Bydliště

ID

646

 
   

Máří Magdalena, čili Mařena nebo Magdalena měla několik sourozenců: 

 • 25.11.1669 pokřtěn Ondřej (starší bratr Marie Magdaleny) syn Ondřeje Tučka ze vsi Tejčka a Kateřiny
 • 17.9.1671 pokřtěna Lidmilla (starší sestra Marie Magdaleny) dcerka Ondřeje Tučka ze vsi Tejčka a Kateřiny
 • 26.12.1673 pokřtěna Anna (starší sestra Marie Magdaleny) dcera Ondřeje Tučka ze vsi Tejčka a Kateřiny
 • 2.3.1676 pokřtěn Jiřík (starší bratr Marie Magdaleny) syn Ondřeje Tučka ze vsi Tejčka a Kateřiny
 • 15.8.1680 pokřtěny Adma a Eva (mladší sourozenci Marie Magdaleny) dvojčata Ondřeje Tučka z Tejčka a Kateřiny

Spolu s Matějem měli ještě dalších sedm dětí:

 • 7.2.1708 byl pokřtěn Václav
 • 23.10.1709 byla pokřtěna  Kateřina
 • 10.1.1712 byla pokřtěna Anna
 • 17.2.1714 byla pokřtěna Magdalena
 • 26.10.1715 byla pokřtěna Veronika (ale ta zřejmě zemřela záhy po narození, nebo jde o chybný zápis, protože její sourozenci Magdalena a Jakub byly pokřtěni v termínech, které vylučují narození Veroniky.
 • 28.4. 1715 byl pokřtěn Jakub
 • 23.9.1717 byla pokřtěna Mařena
 • 2.6.1720 byla pokřtěna Veronika

Všechny snímky zápisů naleznete na stránce Týček